Preview Engage! Reisgids voor veranderavonturen (herziene editie).

“We have to continually be jumping off cliffs and develop our wings on the way down” (Ray Bradbury)

Lange tijd werd het veranderen en ontwikkelen van organisaties benaderd als een medisch-analytisch probleem. Als eenmaal de ‘diagnose’ voor tegenvallende resultaten was gesteld, kon een behandelplan worden opgesteld dat vervolgens werd geïmplementeerd. De huidige organisatieomgevingen bieden echter zóveel mogelijke en simultane kansen en bedreigingen dat ‘meebewegen’ – laat staan anticiperen – meestal onmogelijk is. Vaak moeten organisaties nu gedragskwaliteiten ontwikkelen – bijvoorbeeld klantgerichtheid, wendbaarheid of digitaal werken – waarvoor ze echt nieuwe overtuigingen en waarden moeten aanleren. Ze moeten zichzelf soms deels ‘opnieuw uitvinden’. Zulke diepgaande verandering is geen geplande trip van A naar B, maar een collectief avontuur. Een avontuur met een duidelijke aanleiding maar met een vaak nog vage bestemming, hopend op een (nog) betere toekomst. Of op het waarmaken van een kolossale ambitie. Wat je ‘onderweg’ tegenkomt weet je ook nog niet, dus je moet leren vertrouwen op je vaardigheden om te improviseren en bovenal: om samen snel te leren wat nodig is. Het ontwikkelen van zo’n collectieve leermentaliteit is de belangrijkste voorwaarde om het avontuur te overleven.

Avonturen zijn per definitie ongepland. Dat maakt ze spannend, maar ook leuk. Een boek dat erbij behulpzaam wil zijn kan dus niet anders dan een soort Lonely Planet zijn. Een reisgids die je op elk punt van je veranderreis helpt te oriënteren: waar ben ik? Wat kan ik hier doen? Wat valt hier te weten? Waaruit kan ik inspiratie putten? Om je te helpen vervolgens zélf passende keuzes te maken. Een coach dus, eerder dan een consultant. Voor als je een organisatieverandering moet gaan initiëren, ondersteunen of begeleiden. Of als je anderen erin wilt helpen of onderwijzen. Ons boek biedt een register met meer dan 350 onderwerpen. Met illustratieve cases, toepassingen en achtergronden. Het is bovendien wetenschappelijk geïnspireerd en onderbouwd. Hierdoor krijg je niet alleen inzicht in wat je op elk moment in de reis zou kunnen doen, maar leer je ook waaróm de ene aanpak behulpzamer is dan de andere. Wat de ‘werkingsprincipes’ van verandering zijn. En dat is van grote waarde voor de praktijk, want met dat diepere begrip kun je vervolgens zélf je eigen interventies ontwerpen. Ieders’ avontuur is immers uniek!

In het eerste deel van het boek (‘Aarde’) helpen we je eerst om goed te begrijpen in welke ‘film’ je terecht komt als je met diepe organisatieverandering te maken krijgt. We laten ons daarbij inspireren door de laatste inzichten uit de zogenaamde dialogische benadering van organisatie ontwikkeling. Vervolgens maken we een grondige inventarisatie van onze uitgangspositie.

Het tweede deel (‘In orbit’) vat de belangrijkste stappen in een avontuur samen in een handzaam instrument: het Change Canvas (zie daarover ook dit YouTube filmpje). Dat biedt geen ‘plan’ maar eerder een ‘groslijst’ bestaande uit drie panelen met behulpzame elementen om elke fase van het avontuur te overleven. Op het ‘verhalenbord’ gaat het erom samen een goed samenhangend inspirerend én realistisch verhaal te ontwikkelen over waarom we willen veranderen en wat ons daarbij gaat helpen. Het ‘omslagenbord’ dwingt ons vervolgens om de opgedane inspiratie en hetgeen we willen bereiken om te zetten in kraakheldere, concreet meetbare ‘omslagen’. We sturen daarbij primair op ander gedrag. Het ‘actiebord’, tenslotte, vertaalt de voorgenomen omslagen naar directe en concrete consequenties voor de inrichting van de organisatie, zoals de structuur, het leiderschap, de budgetten, de beloningen en het projectmanagement van de verandering.

De laatste twee delen van het boek (‘Deep space’ en ‘Mission accomplished’) zin gewijd aan een groot aantal onderwerpen die van belang zijn om het schip op koers te houden én

toekomstbestendig te maken. Het biedt inzicht en praktische suggesties om om te gaan met zaken zoals politiek gedoe, cultuur en cultuurverschillen, weerstand, en veranderleiderschap. Maar bovenal geeft het vele en uiteenlopende tips om in je eigen organisatie het leeravontuur dat diepe verandering in essentie is, vorm te geven en te voeden.

Download GRATIS de sneak preview:
Over de auteurs

Woody van Olffen is hoogleraar Organisatieverandering en ontwikkeling aan TIAS School for Business and Society van Tilburg University.
Contact

Wouter Visser is, na 12 jaar als adviseur bij Ami werkzaam te zijn geweest, als Lead Competence mede-verantwoordelijk voor de ontwikkeling van projectmanagement binnen ASML. Tevens is hij als associate partner verbonden aan de Service Science Factory en treedt hij regelmatig op als spreker.
Contact

Raymond Maas is managing partner van Ami advies bij kolossale ambities.
Contact

theteam

“Engage! is een zeer goed geschreven boek dat wetenschappelijke kennis en theorie over de weerbarstige praktijk van organisatieverandering vertaalt naar direct toepasbare inzichten en richtlijnen. De auteurs nemen de lezer mee in een levendig betoog over het hoe en waarom van veranderen, waarin visie, co-creatie, leren, sturing, momentum en vooral ‘engagement’ centraal staan. Een aanrader voor elke manager, bestuurder of consultant die met verandervraagstukken bezig is.”

Sjoerd Romme, Professor of Entrepreneurship & Innovation, Eindhoven University of Technology (TU/e)

“Engage! is een originele reisgids voor veranderaars. Het boek brengt complexe thema’s terug naar praktische aanbevelingen voor veranderingsprocessen.”

Theo Camps, Voorzitter Raad van Bestuur Berenschot Groep BV en hoogleraar organisatie- en bestuurskunde aan TIAS School for Business and Society van Tilburg University

“Dit boek is zowel praktisch als diepgaand. Woody van Olffen, Raymond Maas en Wouter Visser slagen erin door te dringen tot het hart van diepe organisatieverandering: mensenwerk waarbij het vormgeven van een gezamenlijk leerproces, en ‘leren samen te leren’, centraal staan om vaak tegenstrijdige gevoelens constructief te kunnen hanteren. Het boek is opgevat als een reisgids verankerd in de ervaringen en wetenschappelijke inzichten van de auteurs betreffende diepe organisatieveranderingen. Het Change Canvas werkkader reikt concrete handvaten aan. Dit verfrissende en vernieuwende boek roept reflectie én actie op. Het is een echte aanrader voor iedereen die diepe organisatieverandering mee-maakt en er leiding aan geeft. Engage zou ik zeggen!”

Frank Lambrechts, Professor Organisationeel leren en veranderen, Faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen, Universiteit Hasselt, België

“Engage! is een boek naar mijn hart. De schrijvers zijn zich bewust dat een diepgaande verandering zich pas kan voltrekken bij een learning mind en een dialogische benadering. Ze benadrukken dat veranderen bovenal een collectief leerproces is en draait om ‘leren samen te leren’. Hierbij vormt de leercultuur de kern van het verandervermogen van een organisatie. Het boek is een praktische reisgids voortkomend uit een co-creatie van wetenschaps- en praktijkprofessionals. Een meerwaarde want het biedt daardoor wetenschappelijke inzichten en concrete handvatten om deze diepgaande verandering aan te gaan. Helder geschreven, visueel aantrekkelijk en toegelicht met vele praktijkvoorbeelden. Een absolute aanrader!”

Annet van de Wetering, Appreciative Inquiry specialist, Metanoia Consulting

“Eindelijk een boek over organisatieverandering dat de weerbarstige praktijk herkent en erkent en gelijktijdig handvatten biedt, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, om de leercyclus die hoort bij organisatieveranderingen bewust en gericht te doorlopen.”

Mariëlle de Hulster, Hoofd Personeel en Organisatie, DSW Zorgverzekeraar
‘Engage!’ is nu verkrijgbaar Bestel het boek